MEDIA

Links

ABKF (Belgian federation).

 

Shoshikai Europe family :

Hakushinkai Berlin (teacher : Wim Van Mourik).
Shoushikai Osnabrück (teacher : Silvian & Ulrich)
Shumpukan Milano (teacher : Giuseppe Piva)
Shioshikai Milano (teacher : Davide De Vecchi)
Hakushinkai Athens (teacher : Ioannis Kyriakopoulos)
Renshinkan iaido Wroclaw


Pictures & movies

Pictures

2017
2016